Start proef nascheiding plastic, metaal en drankenkartons per 1 januari 2020

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Publicatiedatum: 04-12-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Noord-Beveland

Per 1 januari 2020 starten we in de gemeente Noord-Beveland met een proef voor afvalinzameling. We gaan plastic, metaal en drankenkartons (PMD) nascheiden uit het restafval. Samen met de Zeeuwse gemeenten Terneuzen, Reimerswaal en Borsele gaan we de samenwerking aan met afvalverwerkingsbedrijf Afval Verwerking Rijnmond (AVR) in Rotterdam. De proef loopt drie jaar.

Wat betekent dit?

Extra gemak! Want vanaf dan gooit u uw plastic en drankenkartons weer in de grijze bak (metaal gaat daar nu al in). U hoeft uw plastic dus niet meer apart in een zak op straat aan te bieden of het naar een verzamelcontainer in de buurt te brengen. Woont u in een appartement en maakt u nu gebruik van een verzamelcontainer voor restafval? Dan gaan plastic en drankenkartons daar vanaf 1 januari a.s. ook in.

Grijze bak wordt PMD+ bak

Uw grijze bak verandert vanaf volgend jaar in de PMD+ bak. PMD staat voor plastic, metaal en drankenkartons. De + staat voor restafval. Restafval is het kleine beetje afval dat nog overblijft, nadat u het andere afval (gft, papier en karton, textiel en glas) goed heeft gescheiden.
De bovengrondse verzamelcontainers voor plastic en drankenkartons zullen per 1 januari 2020 worden verwijderd. De ondergrondse verzamelcontainers voor plastic en drankenkartons zullen per 1 januari 2020 (voorlopig) worden dichtgezet. Let op, vanwege de jaarwisseling kan dit mogelijk eerder plaatsvinden. Dit zal worden aangekondigd op de desbetreffende verzamelcontainer.  

Nascheiding

Na inzameling gaat het PMD+ afval naar AVR. De nieuwe scheidingsinstallatie van AVR beschikt over de allernieuwste technieken om plastic, metaal en drankenkartons van restafval te scheiden. We scheiden dan meer PMD dan we nu doen. Er wordt zelfs op meerdere soorten plastic en kwaliteit gesorteerd. Dus dat maakt ook hergebruik nog beter mogelijk.

Meer informatie

Onder de campagnenaam ‘Voor extra gemak, in de PMD+ bak’ informeren we u de komende tijd uitgebreid over de veranderingen. Veel informatie vindt u ook op de website wijdoenderest.nu.
Heeft u dan nog vragen? Neem dan contact met ons op via  tel. 14 0113. Alvast bedankt voor uw medewerking! #Wijdoenderest