Subsidie voor woningen die rijksmonument zijn

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Publicatiedatum: 11-03-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Noord-Beveland

Van 1 maart tot en met 30 april kunnen particuliere eigenaren van een rijksmonument met een woonfunctie subsidie aanvragen. Het gaat om de vorig jaar gemaakte kosten. Het gaat om kosten van reguliere onderhouds- en restauratiewerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument. Meer informatie www.cultureelerfgoed.nl. De aanvraag wordt behandeld door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De kosten die in 2020 gemaakt worden, kunnen meegenomen worden in een subsidieaanvraag volgend jaar.