Subsidieregeling kindgebonden financiering peuteropvang en voorschoolse educatie Noord-Beveland 2020

Deze pagina is gearchiveerd op 09-02-2020.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Publicatiedatum: 08-01-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Noord-Beveland

Op 10 december 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noord-Beveland de Subsidieregeling kindgebonden financiering peuteropvang en voorschoolse educatie Noord-Beveland 2020 vastgesteld. Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2020.
De Subsidieregeling kindgebonden financiering peuteropvang en voorschoolse educatie Noord-Beveland 2020 ligt gedurende zes weken kosteloos ter inzage op het gemeentehuis en is tevens digitaal te raadplegen op de website https://www.overheid.nl/lokale-wet-en-regelgeving.