Subsidieverordening duurzaam bouwen gemeente Noord-Beveland 2019

Deze pagina is gearchiveerd op 19-07-2019.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Publicatiedatum: 19-06-2019

Op 29 mei 2019 heeft de gemeenteraad in haar openbare raadsvergadering de Subsidieverordening duurzaam bouwen gemeente Noord-Beveland 2019 vastgesteld. De verordening treedt in werking op 20 juni 2019. Per gelijke datum wordt de Subsidieregeling Duurzaam Bouwen Noord-Beveland 2017 ingetrokken.

Sinds 2008 heeft de gemeente Noord-Beveland een subsidieverordening duurzaam bouwen. Deze verordening heeft als doel het duurzaam energiegebruik te stimuleren en de woningvoorraad energiezuiniger te maken. De verordening geldt voor de particuliere woningvoorraad voor zowel permanente als recreatieve bewoning. Veranderingen in wetgeving noopten tot aanpassing van de Subsidieregeling Duurzaam Bouwen Noord-Beveland 2017.

Mede gelet op het feit dat het Rijk subsidies verstrekt voor pelletkachels is het onder de nieuwe subsidieverordening niet mogelijk om subsidie aan te vragen voor het plaatsen van pelletkachels. Het subsidiƫren van bepaalde maatregelen voor nieuwe woningen is eveneens onder de nieuwe subsidieverordening niet meer mogelijk. Dit vanwege het feit dat door nieuwe wetgeving in die situatie maatregelen zouden worden gesubsidieerd die al verplicht zijn vanuit de bouwregelgeving, zoals de aanschaf van een warmtepomp en het aanbrengen van isolatie met een extra hoge isolatiewaarde.

Naar aanleiding van het klimaatbeleid bevat de nieuwe subsidieverordening een algemene paragraaf over de mogelijkheid tot het aanvragen van subsidie voor het aanbrengen van een sedumdak en voor het opvangen en hergebruiken van regenwater.

De Subsidieverordening duurzaam bouwen gemeente Noord-Beveland 2019 ligt gedurende zes weken kosteloos ter inzage op het gemeentehuis en is tevens digitaal te raadplegen op de website Overheid.nl.