Tag op nieuwe afvalcontainers

Deze pagina is gearchiveerd op 03-07-2020.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Publicatiedatum: 03-06-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Noord-Beveland

Waarom hebben de nieuwe afvalcontainers een adressticker met een barcode en een tag? De tag heeft een uniek nummer. Dus iedere container krijgt daarmee een uniek nummer. Via de adressticker en tag worden containers aan een adres gekoppeld. Hierdoor weten we hoeveel containers er uitstaan. Dit is nodig om het proces goed te kunnen beheersen. Niet geregistreerde containers worden hierdoor ook niet meer geleegd en containers kunnen alleen maar op de vastgestelde ledigingsdag worden aangeboden. Door het uitlezen van de tags kunnen we slimmere inzamelroutes maken. Ook kunnen we zien hoeveel containers de Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD) per dag leegt. Door de adressticker zijn uw eigen containers gemakkelijk te herkennen. Doordat iedere container een uniek nummer heeft, kunnen we eventueel uitgevoerde reparaties, wijzigingen en vervangingen van containers registreren. We registreren geen informatie op naam en ook geen hoeveelheden afval. Er wordt dus geen afval gewogen.

Alleen nieuwe containers met een adressticker met barcode en een tag worden geleegd. Het is daarom van belang dat u de adressticker en tag niet verwijdert.