Tegemoetkoming in kosten 2018

Deze pagina is gearchiveerd op 08-06-2019.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Publicatiedatum: 08-05-2019

Gemeente Noord-Beverland stelt een tegemoetkoming voor zorgkosten beschikbaar voor iedereen met een inkomen tot 120% van de voor uw geldende bijstandsnorm. Heeft u de tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (regeling van GrdeBevelanden) ontvangen dan komt u niet meer in aanmerking voor deze regeling. Voor meer informatie en/of een aanvraagformulier kunt u contact opnemen met mevrouw Butter van de gemeente Noord-Beveland 0113-377377. De aanvraagformulieren kunt u, tijdens openingstijden, ook afhalen bij de balie in het gemeentehuis.
Let op: aanvragen kunnen tot uiterlijk  31 mei 2019 ingediend worden.