Tegemoetkoming in kosten 2019

Deze pagina is gearchiveerd op 18-01-2020.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Publicatiedatum: 18-12-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Noord-Beveland

Gemeente Noord-Beverland stelt een tegemoetkoming voor zorgkosten beschikbaar voor iedereen met een inkomen tot 120% van de voor uw geldende bijstandsnorm. LET OP! Als u de tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (regeling van GrdeBevelanden) ontvangen heeft dan komt u niet meer in aanmerking voor deze regeling. Voor meer informatie en/of een aanvraagformulier kunt u contact opnemen met mevrouw Butter van de gemeente Noord-Beveland 14 0113. De aanvraagformulieren kunt u, tijdens openingstijden, ook afhalen bij de balie in het gemeentehuis. Aanvragen kunnen tot uiterlijk 31 mei 2020 worden ingediend.