Tijdelijke uitbreiding terrassen

Deze pagina is gearchiveerd op 03-07-2020.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Publicatiedatum: 03-06-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Noord-Beveland

Vanaf 1 juni mogen de terrassen weer open. Wel geldt dan nog steeds de 1,5 meter afstand regel. Om dit te realiseren mogen de terrassen worden uitgebreid. Diverse horecagelegenheden hebben hier voorstellen voor ingediend en toestemming gekregen. Deze procedure heeft in een korte tijd moeten plaatsvinden, waardoor het niet mogelijk was om alle omwonenden te informeren of ze de mogelijkheid te bieden om de voorstellen in te zien. We hopen op uw begrip hiervoor.

Overlast/klachten

Mocht u overlast ondervinden van de uitgebreide terrassen of een klacht hebben over de uitgebreide terrassen? Neem dan contact op met de gemeente via info@noord-beveland.nl of via 14 0113. Dan kunnen we samen met u en de horeca ondernemer tot een oplossing komen. Deze werkwijze is opgenomen in de tijdelijke toestemmingen voor de horeca ondernemers.