Training signaleren begeleiden van genotmiddelen

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Publicatiedatum: 28-08-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Noord-Beveland

Op dinsdag 17 september om 19.15 uur wordt er in het gemeentehuis in Wissenkerke een training ‘Signaleren & Begeleiden’ georganiseerd. Deze training is bestemd voor iedereen die in aanraking komt met mensen die genotmiddelen gebruiken. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan begeleiders binnen een sportvereniging en beheerders van dorpshuizen of jeugdsozen.
De training wordt uitgevoerd door Indigo. In één avond wordt informatie aangereikt over welke soorten genotmiddelen er zijn, wat de werking en effecten hiervan zijn en welke risico’s dit met zich meebrengt. Daarnaast is de training gericht op het herkennen van signalen die kunnen duiden op (problematisch) alcohol- en drugsgebruik en hoe een eventuele stap naar de hulpverlening gemaakt kan worden.
De interactieve training is bedoeld voor iedereen die in hun (vrijwilligers)werk te maken hebben met jongeren en/of ouders die alcohol en/of drugs gebruiken of waarbij er vermoedens zijn van gebruik. Na deze avond weet u welke genotmiddelen er zijn, wat de werking is en hoe u kunt omgaan met mogelijk gebruik van genotmiddelen. Daarnaast krijgt u handvatten en tips aangereikt, zodat u ze beter kunt begeleiden. Ook het Centrum voor Jeugd en Gezin zal tijdens deze avond aanwezig zijn!

Aanmelden

Geef u dan op voor 11 september per e-mail.