Uitnodiging voor een Openbare Themabijeenkomst

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Publicatiedatum: 25-09-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Noord-Beveland

Datum: 3 oktober  2019.
Aanvang: 19.30 uur
Plaats: raadszaal te Wissenkerke.
Deelnemers: de raad, het college en het MO.
Voorzitter: A.M. Demmers- van der Geest
Onderwerp:  Bespreking met  betrekking tot de concept- programmabegroting  2020.

Agenda:

1. Opening.
2. Inhoudelijke toelichting op de concept-programmabegroting 2020 gemeente Noord-Beveland.
3. Rondvraag.
4. Sluiting.