Uitnodiging voor een Openbare Themabijeenkomst

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Publicatiedatum: 20-11-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Noord-Beveland

Datum: 21 november  2019.
Aanvang: 19.30 uur
Plaats: raadszaal te Wissenkerke.
Deelnemers: de raad, het college en het MO.
Voorzitter: wethouder W.H.J.M. Schenkelaars

Onderwerp: De Regionale Energie Strategie. (RES)

Agenda:


1. Opening.
2. Inhoudelijke toelichting op de  Regionale Energie Strategie.
3. Rondvraag.
4. Sluiting.