Uitnodiging voor een Openbare Themabijeenkomst

Deze pagina is gearchiveerd op 09-02-2020.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Publicatiedatum: 08-01-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Noord-Beveland

Datum: 23 januari 2020.
Aanvang: 19.30 uur
Plaats: raadszaal te Wissenkerke.
Deelnemers: de raad, het college en het MO.
Voorzitter: burgemeester drs. G.L. Meeuwisse

Onderwerp: Participatie in Noord-Beveland

Agenda:


1. Opening door burgemeester drs. G.L. Meeuwisse.
2. Korte kennismaking met de projectleider participatie.
3. Introductie op het onderwerp participatie.
4. Participatie in Noord-Beveland.
5. Sluiting.