Uitschrijving van gastouderbureau Rijckholt Kinderopvang B.V. uit het Landelijk Register Kinderopvang

Deze pagina is gearchiveerd op 15-09-2019.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Publicatiedatum: 14-08-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Noord-Beveland

In het Noord-Bevelands advertentie- en informatieblad van 31 juli 2019 is de uitschrijving van gastouderbureau Rijckholt Kinderopvang B.V. uit het Landelijk Register Kinderopvang bekend gemaakt. Inmiddels begrepen wij van Rijckholt Kinderopvang B.V. dat er verwarring is ontstaan bij ouders wiens kind verblijft in het door Rijckholt Kinderopvang B.V. geƫxploiteerde kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang. Gelet hierop berichten wij u dat het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang niet zijn uitgeschreven uit het Landelijk Register Kinderopvang en dat deze dus gewoon geopend zijn en blijven.