Vaststellen bijlage 9 bouwverordening door de raad

Deze pagina is gearchiveerd op 25-05-2019.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Publicatiedatum: 24-04-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Noord-Beveland

In zijn vergadering van 28 maart 2019 heeft de gemeenteraad besloten tot het vaststellen van bijlage 9 van de Bouwverordening van de gemeente Noord-Beveland.
Namens de Stichting Dorp, Stad en Land zijn leden van de commissie ruimtelijke kwaliteit binnen onze gemeente werkzaam. Zij toetsen o.a. de ingediende bouwplannen omtrent het wel of niet in strijd zijn met redelijke eisen van welstand, gebaseerd op de gemeentelijke nota welstandsbeleid. Vervolgens brengen zij advies hierover uit aan het college. De samenstelling van deze commissie is gewijzigd. Omdat de samenstelling van de commissie is gewijzigd, is bijlage 9 van de Bouwverordening gewijzigd.
Deze verordening met bijlagen ligt voor een ieder ter inzage aan de balie van het gemeentehuis.