Veerweg 83, 115, 131, 137, Kamperland

Deze pagina is gearchiveerd op 24-10-2019.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning voor vellen houtopstanden
Toelichting:

Dit besluit krijgt rechtskracht  met ingang van de 7e week vanaf het moment dat het aan de aanvrager bekend is gemaakt door toezending. Het besluit is echter nog niet onherroepelijk omdat er nog bezwaar kan worden aangetekend door belanghebbenden. Tevens kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank.

  •  Het kappen en herplanten van 4 lijsterbessen
Publicatiedatum: 11-09-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Kamperland

Verleende omgevingsvergunning voor vellen houtopstanden: Binnen 6 weken na de dag van verzending van de vergunning kunnen belanghebbenden een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Tevens kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. Deze vergunning krijgt rechtskracht met ingang van de 7e week vanaf het moment dat het aan de aanvrager bekend is gemaakt door toezending. Voor informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Beleid en projecten (14 0113).