Verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees Parlement

Deze pagina is gearchiveerd op 08-06-2019.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Publicatiedatum: 08-05-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Noord-Beveland

Op donderdag 23 mei 2019 kunt u uw stem uitbrengen voor de verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees Parlement.
In de gemeente Noord-Beveland staat het u vrij om in elk willekeurig stemlokaal binnen de gemeente te gaan stemmen. Op de stempas staat het adres van een stemlokaal bij u in de buurt, maar u bent niet verplicht om daar te stemmen. Als u dat wilt, kunt u in een ander stemlokaal stemmen. Gaat u stemmen, neem dan naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs mee. Voor deze verkiezing geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn. Als u zich niet kunt identificeren, mag u niet stemmen. U brengt uw stem uit op een stembiljet.

Stemmen met stempas en identiteitsbewijs

Om overal in Noord-Beveland te kunnen stemmen heeft u een stempas ontvangen. De stempas toont aan dat u gerechtigd bent om te stemmen. Zonder de stempas kunt u uw stem niet uitbrengen. Vergeet daarom niet uw stempas mee te nemen. Bent u uw stempas kwijtgeraakt dan kunt u, uiterlijk woensdag 22 mei 2019, tot 12.00 uur een vervangende stempas aanvragen bij de afdeling dienstverlening. Heeft u uw “oude” stempas weer gevonden, dan kunt u daarmee niet stemmen; dat kan alleen met de nieuwe stempas. Neem bij het stemmen naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs mee (bijvoorbeeld paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). U bent verplicht dit te tonen aan de voorzitter van het stembureau. Voor deze verkiezing geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.

Waar kunt u stemmen

Hieronder staan de adressen waar de stembureaus zich bevinden:

  • Gemeentehuis  Voorstraat 31 Wissenkerke     
  • Dorpshuis Casembroot Alexiaplein 3 Kamperland     
  • Dorpshuis Drenthehuis Burg. P. Wissestraat 5 Geersdijk 
  • Dorpshuis De Vriendschap Noordlangeweg 6 Kats     
  • Dorpshuis De Stadsweide Stadspolderlaan 1 Kortgene   
  • Zorgcentrum Cleijenborch Dr Maasstraat 4 Colijnsplaat     

De stemlokalen zijn geopend van ’s ochtends 7.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur. De stemlokalen zijn toegankelijk voor mindervaliden.

Als u niet in de gelegenheid bent om zelf te stemmen, dan kunt u iemand anders een volmacht verlenen. Deze persoon mag namens u uw stem uitbrengen. Op de achterzijde van uw stempas kunt u de naam invullen van degene (gemachtigde) die voor u gaat stemmen. De gemachtigde kan iedereen zijn die in de gemeente Noord-Beveland woont en ook een stempas heeft ontvangen. De gemachtigde mag per verkiezing niet meer dan twee machtigingen aannemen en moet de volmachtstem tegelijk met de eigen stem uitbrengen. Het afgeven van de machtiging kan tot en met de dag van de stemming zelf. De kiezer die voor u gaat stemmen moet naast het eigen geldig identiteitsbewijs ook een kopie van een geldig identiteitsbewijs van u aan de voorzitter laten zien. Voor deze verkiezing geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.

Stemmen met een kiezerspas / u wilt gaan stemmen in een andere gemeente in Nederland

Als u op de dag van de stemming in een andere gemeente in Nederland wilt stemmen, dan heeft u een kiezerspas nodig. Deze kiezerspas krijgt u door met de stempas naar het gemeentehuis te gaan, waar uw stempas wordt ingenomen en u een kiezerspas ontvangt. Met deze kiezerspas kunt u gaan stemmen in elk willekeurig stemlokaal in Nederland.
U kunt ook schriftelijk een verzoek doen voor een kiezerspas. Het formulier dat u hiervoor nodig heeft, kunt u afhalen of aanvragen bij de afdeling dienstverlening of downloaden van onze website. De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk maandag 20 mei 2019 door de gemeente zijn ontvangen. Uw stempas stuurt u mee bij de aanvraag, waarna u een kiezerspas ontvangt.

Informatie

Op het gemeentehuis, afdeling dienstverlening, kunt u alle informatie krijgen met betrekking tot de verkiezingen. Telefonisch bereikbaar onder nummer 0113-377377 of per e-mailadres.
Informatie over de verkiezingen kunt u ook vinden op de website van de gemeente.