Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Noord-Beveland

Deze pagina is gearchiveerd op 09-02-2020.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Publicatiedatum: 08-01-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Noord-Beveland

Tijdens haar openbare raadsvergadering op 19 december 2019 heeft de gemeenteraad van de gemeente Noord-Beveland besloten tot vaststelling van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Noord-Beveland en tot gelijktijdige intrekking van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Noord-Beveland 2015. De verordening treedt in werking op 1 januari 2020. De oude verordening wordt per gelijke datum ingetrokken.
De Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Noord-Beveland ligt gedurende zes weken kosteloos ter inzage op het gemeentehuis en is tevens digitaal te raadplegen op de website https://www.overheid.nl/lokale-wet-en-regelgeving.