Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Noord-Beveland 2019

Deze pagina is gearchiveerd op 19-07-2019.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Publicatiedatum: 19-06-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Noord-Beveland

Op 29 mei 2019 heeft de gemeenteraad van de gemeente Noord-Beveland  in haar openbare raadsvergadering de Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Noord-Beveland 2019 vastgesteld. De verordening is in werking getreden op 14 juni 2019. Op 14 juni 2019 is de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Noord-Beveland door de gemeenteraad van de gemeente Noord-Beveland ingetrokken.

De Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Noord-Beveland 2019 ligt gedurende zes weken kosteloos ter inzage op het gemeentehuis en is tevens digitaal te raadplegen op de website.