Verordening tot 1e wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Noord-Beveland 2018 (APV 2018)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Publicatiedatum: 25-03-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Noord-Beveland

Op 28 november 2019 heeft de gemeenteraad van de gemeente Noord-Beveland in haar openbare raadsvergadering besloten tot 1e wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Noord-Beveland 2018 (APV 2018). Er is een nieuw artikel 2:73 aan de verordening toegevoegd. In dit artikel is bepaald dat het verboden is tijdens de jaarwisseling consumentenvuurwerk te gebruiken op een door het college aangewezen plaats. Het is voorts verboden consumentenvuurwerk op een openbare plaats te gebruiken als dat gevaar, schade of overlast kan veroorzaken. De 1e wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Noord-Beveland 2018 (APV 2018) treedt in werking op 19 maart 2020 en ligt van de datum van inwerkingtreding gedurende zes weken kosteloos ter inzage op het gemeentehuis en is tevens digitaal te raadplegen op de website https://www.overheid.nl/lokale-wet-en-regelgeving.