Verordening tot intrekking van de Brandbeveiligingsverordening Noord-Beveland 2014

Deze pagina is gearchiveerd op 09-02-2020.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Publicatiedatum: 08-01-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Noord-Beveland

Op 28 november 2019 heeft de gemeenteraad van de gemeente Noord-Beveland in haar openbare raadsvergadering besloten tot intrekking van de Brandbeveiligingsverordening Noord-Beveland 2014. Het intrekkingsbesluit treedt in werking op 25 december 2019.
De Brandbeveiligingsverordening Noord-Beveland 2014 wordt ingetrokken, omdat op 1 januari 2018 het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen in werking is getreden. Het gaat hierbij om ‘niet-bouwwerken’, zoals tenten op evenemententerreinen, tribunes en varende objecten. Deze onderwerpen waren voorheen geregeld in de gemeentelijke brandbeveiligingsverordeningen.

De Verordening tot intrekking van de Brandbeveiligingsverordening Noord-Beveland 2014 ligt gedurende zes weken kosteloos ter inzage op het gemeentehuis en is tevens digitaal te raadplegen op de website https://www.overheid.nl/lokale-wet-en-regelgeving.