Vooraankondiging bestemmingsplan

Deze pagina is gearchiveerd op 18-01-2020.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Publicatiedatum: 18-12-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Noord-Beveland

Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geven burgemeester en wethouders kennis dat zij een bestemmingsplan voorbereiden voor de bouw van een appartementengebouw aan de Beurtschipperstraat te Kortgene.

Nadrukkelijk wijzen wij erop, dat deze vooraankondiging uitsluitend een informatief karakter heeft. Er kunnen nog geen zienswijzen naar voren worden gebracht.

Naar verwachting is het ontwerpbestemmingsplan op korte termijn gereed en zal dit ter visie worden gelegd voor een ieder ten behoeve van het indienen van zienswijzen. Te zijner tijd wordt dat bekend gemaakt. Voor meer informatie over deze vooraankondiging kunt u contact opnemen met de afdeling Beleid & Projecten, telefoon 14 0113.