Voornemen afgifte ontheffingen carbidschieten en locatieaanwijzing

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Publicatiedatum: 20-11-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Noord-Beveland

De afgelopen jaarwisselingen is er regelmatig op een aantal plaatsen binnen de gemeente carbid afgeschoten. Carbid schieten behoort tot onze traditie maar gaat op sommige plaatsen gepaard met overlast. 

Om de overlast zoveel mogelijk te beperken hebben we ervoor gekozen om de locaties te reguleren. Dit doen we met een verplichte ontheffing. Voor deze ontheffing hoeft niet te worden betaald.

Burgemeester en wethouders zijn voornemens ontheffing te verlenen voor het afschieten van carbid op 31 december 2017 tussen 11.00 uur en 18.00 uur aan de volgende locaties:

Ringweg 22-24, 4486 BH te Colijnsplaat;
Land achter Colijnsplaatseweg 31, 4486 AV te Colijnsplaat.

Op de volgende locatie is het voornemen ontheffing te verlenen voor het carbidschieten op 31 december 2017 tussen 15.00 uur en 17.00 uur:

Westweg, 4494 NC te Geersdijk (zelfde locatie als afgelopen jaar).

Belanghebbenden kunnen tot uiterlijk 11 december 2019 hun zienswijze indienen.

Let wel: zonder ontheffing mag er GEEN carbid afgeschoten worden. De ontheffing dient ter plaatse te kunnen worden getoond door een contactpersoon.