Welstandsvergaderingen

Deze pagina is gearchiveerd op 29-02-2020.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Publicatiedatum: 15-01-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Noord-Beveland

De welstandsvergaderingen zullen in 2020 plaatsvinden in de even weken op vrijdagmorgen vanaf 10 uur. Bouwplannen die ingediend zijn vóór de dinsdag voorafgaand aan deze vrijdag, zullen worden behandeld. De vergaderingen zijn openbaar.