Werkzaamheden Deltaweg (N256) tussen Goes en Colijnsplaat

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Publicatiedatum: 06-05-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Noord-Beveland

Van 11 tot en met 15 mei 2020 voert aannemer De Jong Zuurmond Infrabeheer, Onderhoud & Services B.V. in opdracht van de Provincie Zeeland werkzaamheden uit aan de Deltaweg (N256). Hoewel we overlast zoveel mogelijk proberen te beperken, kan het werk hinder met zich meebrengen.

Werkzaamheden

Tussen Goes en Colijnsplaat wordt een akoestische wegmarkering op de Deltaweg aangebracht. Wanneer automobilisten over de akoestische lijn rijden, maakt dat geluid. Op die manier worden bestuurders gewaarschuwd wanneer zij, bijvoorbeeld door afleiding, richting de berm rijden of naar de andere weghelft. Het aanbrengen van deze wegmarkering is een van de maatregelen die we de komende tijd gaan nemen om de verkeersveiligheid en de doorstroming op de Deltaweg te verbeteren.

Omleidingen

Om het werk uit te voeren wordt de hoofdrijbaan van de N256 vanuit Colijnsplaat richting Goes gefaseerd vier avonden/nachten afgesloten tussen 20.00 uur en 6.00 uur. De hoofdrijbaan richting Colijnsplaat blijft open. Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer omgeleid via de parallelweg en omliggende wegen. De omleidingen worden met gele borden aangegeven en zijn online te raadplegen via de website van de Provincie: www.zeeland.nl/verkeersinfo-en-wegwerkzaamheden/wegwerkzaamheden