Werkzaamheden landbouwroute Kamperland na de zomer

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Publicatiedatum: 17-06-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Noord-Beveland

Van eind augustus tot eind oktober voert waterschap Scheldestromen werkzaamheden uit om de landbouwroute rondom Kamperland te verbeteren. Het doel is de bereikbaarheid voor het landbouwverkeer en de verkeersveiligheid voor de fietsers te verbeteren door landbouw- en fietsverkeer uit elkaar te halen. Aansluitend op deze werkzaamheden vinden vanaf eind oktober werkzaamheden plaats van gemeente Noord-Beveland aan de Veerweg in Kamperland.

Omleidingen

Gedurende de werkzaamheden wordt het landbouwverkeer omgeleid via de Langeweg, Oosthavendijk, Westhavendijk en Baas Huisweg. Tijdens de werkzaamheden aan kruispunt Ruiterplaatsweg/Campensnieuwlandweg wordt het fietsverkeer omgeleid over de Noordstraat. Het overige verkeer kan zo veel als mogelijk van de Ruiterplaatweg gebruik blijven maken, maar moet wel rekening houden met enige hinder en een nachtafsluiting.

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door financiering vanuit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (‘Europa investeert in zijn platteland’) en met medewerking van gemeente Noord-Beveland.