Wijziging in het maaibeheer vanwege stimuleren biodiversiteit

Deze pagina is gearchiveerd op 19-07-2019.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Publicatiedatum: 19-06-2019

Dit jaar is de gemeente voornemens om als proef een wijziging door te voeren in het grof maaibeheer. Als proef willen we tijdens de eerste maaironde van het grove maaiwerk (dijktaluds e.d.), wat normaal gesproken twee keer per jaar wordt gemaaid, gefaseerd uitvoeren. Dit willen we doen door het bijmaaien rondom obstakels en bomen bij de eerste maaironde niet mee te nemen. Hierdoor blijven er plukken gras en kruiden rondom de obstakels en bomen staan welke kunnen dienen als voedselbron en schuilplek voor vlinders, bij en andere insecten. Zo hopen we een extra bijdrage te leveren aan de instandhouding van de biodiversiteit. 
Tijdens de tweede maaironden zullen we wel alles mee maaien om verruiging te voorkomen. Het overslaan van het bijmaaien doen we alleen op stukken die voldoen ver van de weg afliggen om overgroei over de weg te voorkomen.
Het beeld zal na de eerste maaironde hierdoor wel anders zijn dan u gewent bent, maar dat doen we dus ter bevordering van de biodiversiteit. Misschien vindt u het er minder netjes uitzien, hiervoor vragen wij uw begrip.