Wijziging locatie carbidschieten Geersdijk

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Toelichting:

In een vorige publicatie is vermeld dat de burgemeester en wethouders voornemens zijn ontheffing te verlenen voor het afschieten van carbid 31 december tussen 15.00 uur en 17.00 uur aan de Westweg te Geersdijk (zelfde locatie als afgelopen jaren).
De locatie voor het afschieten van carbid in Geersdijk zijn wij voornemens dit jaar te wijzigen naar het land bij de kruising Provincialeweg/Stekeldijk te Geersdijk. Dit vanwege dat de locatie aan de Westweg te Geersdijk niet beschikbaar is in verband met het verbouwen van gewassen op het land.De andere locaties blijven hetzelfde zoals in de eerdere publicatie is vermeld:
Ringweg 22-24, 4486 BH te Colijnsplaat op 31 december tussen 11.00 uur en 18.00 uur;
Land achter Colijnsplaatseweg 31, 4486 AV te Colijnsplaat op 31 december tussen 11.00 uur en 18.00 uur.
Belanghebbenden kunnen op deze wijziging tot uiterlijk 11 december 2019 hun zienswijze indienen. Let wel: zonder ontheffing mag er GEEN carbid afgeschoten worden. De ontheffing dienst ter plaatse te kunnen worden getoond door een contactpersoon.

Publicatiedatum: 04-12-2019