Wijzigingsplan Wissenkerke, Dorpsdijk 12

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Publicatiedatum: 06-05-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Noord-Beveland

Burgemeester en wethouders van Noord-Beveland maken bekend dat zij het bestemmings­plan “Bebouwde kom Wissenkerke 2018” willen wijzigen ten behoeve van een plan van Countryhouse De Vlasschure, Dorpsdijk 12 te Wissenkerke. Het plan voorziet in de bouw van 11 recreatiewoningen en een ontspanningsruimte achter het pension.

Het ontwerp van het wijzigingsplan ligt vanaf 7 mei tot en met 17 juni 2020 ter inzage op het gemeentehuis, Voorstraat 31 te Wissenkerke (alleen op afspraak). Tevens is het plan in te zien op de websites www.noord-beveland.nl/planprocedure en www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.1695.WPVlasschure-ON01. Belanghebbenden kunnen hun zienswijze over de voorgenomen wijziging gedurende bovengenoemde termijn schriftelijk of mondeling kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Noord-Beveland, postbus 3, 4490 AA  Wissenkerke. Indien u mondeling een zienswijze wenst in te brengen, kunt u contact opnemen met de afdeling Beleid & Projecten, telefoon 14 0113.