Zorgcafé op dinsdag 28 mei 2019

Deze pagina is gearchiveerd op 22-06-2019.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Publicatiedatum: 22-05-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Noord-Beveland

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk en Mantelzorg nodigt u op dinsdag 28 mei van harte uit voor Het Zorgcafé. Deze avond verzorgen mevrouw Straver (mantelzorgconsulent SMWO)  en mevrouw  van der Kevie (maatschappelijk werker SMWO ) een themabijeenkomst over Rouw en Verlies. De volgende onderwerpen zullen worden besproken: Wat is Verlies? (over soorten verlies); Welke rouwfasen zijn er te onderscheiden?; Levend-verlies; Omstanders; Aanbod SMWO.
De avond wordt gehouden in Amaliahof, Eduard Flipsepad in Wissenkerke. Iedereen is van harte welkom, de toegang is gratis.
Het programma start om 19.30 uur en eindigt omstreeks 21.30 uur.