Ontwerpbestemmingsplan Bebouwde kom Kamperland 2016

Deze pagina is gearchiveerd op 03-07-2017.

Burgemeester en wethouders van Noord-Beveland maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend. Vanaf 19 januari tot en met 1 maart 2017 ligt het ontwerpbestemmingsplan “Bebouwde kom Kamperland 2016” ter inzage. Het betreft een totale herziening van het geldende bestemmingsplan “Bebouwde kom Kamperland 2004”.

Het ontwerpbestemmingsplan kan worden ingezien op het gemeentehuis, Voorstraat 31 te Wissenkerke. U kunt het plan onderaan deze pagina downloaden. Ook kunt u het plan digitaal raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het planidentificatienummer is NL.IMRO.1695.BPKamperland2016-ON01.

Op maandag 30 januari 2017 wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd in het Casembroothuis, Alexiaplein 3, Kamperland. Aanvang 19.30 uur.

Gedurende de inzagetermijn kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze over dit ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad van Noord-Beveland, Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke. Indien u mondeling een zienswijze wenst in te brengen, kunt u contact opnemen met de afdeling Beleid & Projecten, telefoon 14 0113.