Ontwerpbestemmingsplan Facilitaire voorzieningen aquacultuur Oost-Zeedijk

Deze pagina is gearchiveerd op 28-06-2019.

Burgemeester en wethouders van Noord-Beveland maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend.
Vanaf 11 april tot en met 22 mei 2019 ligt het ontwerpbestemmingsplan “Facilitaire voorzieningen aquacultuur Oost-Zeedijk” ter inzage.
Het plan voorziet in de vernieuwing van het pompgebouw en de realisatie van een ontvangst-/bezoekersruimte ten behoeve van de aquacultuurbedrijven bij de Zeelandbrug.

Het ontwerpbestemmingsplan kan worden ingezien op het gemeentehuis, Voorstraat 31 te Wissenkerke. U kunt het plan onderaan deze pagina downloaden. Het plan is ook te zien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.1695.BPVoorzAquacultuur-ON01.

Gedurende de inzagetermijn kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze over dit ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad van Noord-Beveland, Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke. Indien u mondeling een zienswijze wenst in te brengen, kunt u contact opnemen met de afdeling Beleid & Projecten, telefoon 14 0113.