Ontwerpbestemmingsplan Havenkwartier Kamperland

Deze pagina is gearchiveerd op 22-11-2017.

Burgemeester en wethouders van Noord-Beveland maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend. Vanaf 29 mei tot en met 10 juli 2017 ligt het ontwerpbestemmingsplan “Havenkwartier Kamperland” ter inzage.
Dit plan voorziet in de realisatie van 8 woningen en 6 appartementen bij de jachthaven aan de Havenweg te Kamperland.

Het ontwerpbestemmingsplan kan worden ingezien op het gemeentehuis, Voorstraat 31 te Wissenkerke. U kunt het plan onderaan deze pagina downloaden. Ook kunt u het plan digitaal raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het planidentificatienummer is NL.IMRO.1695.BPHavenkwartierKld-ON01.

Gedurende de inzagetermijn kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze over dit ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad van Noord-Beveland, Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke. Indien u mondeling een zienswijze wenst in te brengen, kunt u contact opnemen met de afdeling Beleid & Projecten, telefoon 14 0113.