Ontwerpbestemmingsplan Ruimte voor ruimte woning Katse Groeneweg 3

Deze pagina is gearchiveerd op 28-06-2019.

Burgemeester en wethouders van Noord-Beveland maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend.
Vanaf 11 april tot en met 22 mei 2019 ligt het ontwerpbestemmingsplan “Ruimte voor ruimte woning Katse Groeneweg 3” ter inzage.
Het plan voorziet in de bouw van een woning bij Katse Groeneweg 3 in het kader van de ruimte-voor-ruimte-regeling.

Het ontwerpbestemmingsplan kan worden ingezien op het gemeentehuis, Voorstraat 31 te Wissenkerke. U kunt het plan onderaan deze pagina downloaden. Het plan is ook te zien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.1695.BPRozentuin-ON01.

Gedurende de inzagetermijn kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze over dit ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad van Noord-Beveland, Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke. Indien u mondeling een zienswijze wenst in te brengen, kunt u contact opnemen met de afdeling Beleid & Projecten, telefoon 14 0113.