Vooraankondiging bestemmingsplannen

Deze pagina is gearchiveerd op 16-12-2019.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn om de volgende bestemmings­plannen voor te bereiden:

  • bestemmingsplan Bebouwde kom Colijnsplaat 2019,
  • bestemmingsplan Havengebied Colijnsplaat,
  • bestemmingsplan Aldi Kamperland,
  • bestemmingsplan Windpark Jacobahaven.

Nadrukkelijk wijzen wij erop, dat deze vooraankondiging uitsluitend een informatief karakter heeft. Er kunnen nog geen zienswijzen naar voren worden gebracht. Ook worden in dit stadium nog geen instanties in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen. Zodra het ontwerp van de bestemmingsplannen gereed is, biedt B&W gelegenheid om zienswijzen naar voren te brengen. Te zijner tijd wordt dat bekend gemaakt. Voor meer informatie over deze vooraankondiging kunt u contact opnemen met de afdeling Beleid & Projecten, telefoon 14 0113.