Vooraankondiging ontwerpbestemmingsplan Bebouwde kom Colijnsplaat 2020

Deze pagina is gearchiveerd op 01-07-2021.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een herziening voorbereiden van het bestemmingsplan “Bebouwde kom Colijnsplaat 2008”. Het was de bedoeling om het ontwerpbestemmingsplan “Bebouwde kom Colijnsplaat 2020” op korte termijn ter visie te leggen. Ook zou een informatiebijeenkomst worden georganiseerd. In verband met het coronavirus moet een en ander worden uitgesteld. Hierover volgt nader bericht.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan alvast wel inzien op de websites www.noord-beveland.nl/planprocedure en www.ruimtelijkeplannen.nl.

Als u alvast wilt reageren, dan kunt u een informele inspraakreactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 3, 4490 AA Wissenkerke. Wij zullen uw reactie meenemen in de verdere procedure.