Voorontwerpbestemmingsplan Camping De Paardekreek 2018

Deze pagina is gearchiveerd op 08-04-2019.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het voorontwerp van het bestemmingsplan “Camping De Paardekreek 2018” vanaf 22 november 2018 tot en met 2 januari 2019 voor iedereen ter inzage ligt. Dit bestemmingsplan is een actualisering van het geldende bestemmingsplan. Daarnaast wordt de bouw van watersuites mogelijk gemaakt.

U kunt het voorontwerp tijdens kantooruren inzien op het gemeentehuis. Ook kunt u het plan onderaan deze pagina downloaden.
Op woensdagavond 19 december wordt een inloopavond georganiseerd, waarbij iedereen informatie kan krijgen over het plan.
Tussen 19.30 en 21.30 uur kunt u vrijblijvend binnenlopen in het dorpshuis De Stadsweide, Stadspolderlaan 1 te Kortgene.

Gedurende de inzagetermijn kunt u uw inspraakreactie op het voorontwerp schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 3, 4490 AA Wissenkerke. Wilt u een mondelinge inspraakreactie kenbaar maken, dan kunt u daarvoor een afspraak maken met de afdeling Beleid & Projecten, telefoon 14 0113.