Wijzigingsplan Domein Het Camperveer (november)

Deze pagina is gearchiveerd op 15-03-2018.

Burgemeester en wethouders van Noord-Beveland hebben op 31 oktober 2017 het wijzigingsplan “Domein Het Camperveer” vastgesteld.
Dit plan heeft betrekking op de realisatie van een landgoed in de zuidoostelijke hoek van de Onrustpolder bij Kamperland. Het plan omvat 8 hectare groen en water, 15 recreatiewoningen, een landhuis met 9 recreatieappartementen en 1 appartement voor permanente bewoning.

U kunt het plan onderaan deze pagina downloaden. Ook kunt u het plan digitaal raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het planidentificatienummer is NL.IMRO.1695.WPCamperveer-VA01.

Het wijzigingsplan is nog niet onherroepelijk, omdat enkele personen beroep hebben ingesteld bij de Raad van State. Ook is een verzoek om voorlopige voorziening ingediend bij de Raad van State, zodat het plan niet in werking zal treden voordat op het verzoek is beslist.