Wijzigingsplan Torendijk 41 Kortgene (juli)

Deze pagina is gearchiveerd op 01-09-2017.

Burgemeester en wethouders van Noord-Beveland maken bekend dat zij het bestemmings­plan “Bebouwde kom Kortgene 2014” willen wijzigen voor de bouw van een woning met werkplaats op het perceel Torendijk 41 te Kortgene.

Het ontwerp van het wijzigingsplan ligt vanaf 20 juli tot en met 30 augustus 2017 ter inzage op het gemeentehuis, Voorstraat 31 te Wissenkerke.
U kunt het plan onderaan deze pagina downloaden. Ook kunt u het plan digitaal raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het planidentificatienummer is NL.IMRO.1695.WPTorendijk41Kgn-ON01.

Belanghebbenden kunnen hun zienswijze over de voorgenomen wijziging gedurende bovengenoemde termijn schriftelijk of mondeling kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Noord-Beveland, postbus 3, 4490 AA  Wissenkerke. Indien u mondeling een zienswijze wenst in te brengen, kunt u contact opnemen met de afdeling Beleid & Projecten, telefoon 14 0113.