Subsidieregeling Duurzaam Bouwen

Landelijk vinden er steeds meer ontwikkelingen plaats op het gebied van duurzaamheid. De ambitie is om Nederland een van de schoonste en zuinigste energielanden in Europa te maken. Duurzaam bouwen kan hier een grote bijdrage aan leveren. Zowel bij nieuwbouw als bij bestaande bouw kan veel rendement behaald worden. De gemeente Noord-Beveland stimuleert dit met de subsidieregeling Duurzaam Bouwen.

Duurzaam bouwen betekent niet alleen een beperking van de CO2-uitstoot, maar ook een besparing op uw energierekening!

Subsidiabele maatregelen en maximale bijdragen

LET OP: Subsidie Duurzaam Bouwen moet aangevraagd worden voordat er werkzaamheden gaan plaatsvinden.

Bestaande bouw
Materiaal of maatregel Bijdrage

Vervangen enkel glas door dubbelglas en dubbelglas met coating of vulling per m²

€ 40,00

Driedubbel glas per m² € 50,00

Na-isolatie:

Gevel- of dakisolatie per m²

Per strekkende meter leiding

Vloerisolatie per m²

Kruipruimte-isolatie per m²

€ 10,00

€ 1,50

€ 10,00

€ 5,00

Zonneboiler, per systeem 33% van de aanschafkosten met een maximum van

€ 500,00

Zonnecellen, per systeem 33% van de aanschafkosten met een maximum van

€ 500,00

(Hybride) warmtepomp, per systeem 33% van de aanschafkosten met een maximum van € 500,00
Opstellen maatwerkadvies omtrent het treffen van duurzame maatregelen bij een woning, uitgevoerd door een deskundige, 50% van de advieskosten met een maximum van € 175,00
Algemeen
Materiaal of maatregel Bijdrage

Opvang en hergebruik van regenwater, per systeem 33 % van de aanschafkosten met een maximum van

€ 500,00

Het aanbrengen van een sedumdak per m²

€ 25,00

Voor informatie over de regeling Duurzaam Bouwen kunt u terecht bij de afdeling Beleid en Projecten.

Formulier:

Aanvraagformulier Subsidieregeling Duurzaam Bouwen