Passief Huizen in Wissenkerke

Het passiefhuis wordt dé bouwstandaard van de toekomst. Deze woningen gebruiken acht keer minder energie voor verwarming dan bestaande woningen en vier keer minder energie dan huidige nieuwbouwwoningen. Vanuit een passief huis concept is 0-energie wonen haalbaar, de nieuwe standaard voor 2020.

Een passiefhuis benut binnenkomende zonnewarmte beter door een uitstekende isolatie, juiste oriëntatie van ramen en kierdichting. Een luchtverversingssysteem met warmteterugwinning zorgt voor voldoende frisse lucht dat al is voorverwarmd door de afgezogen lucht.

Daardoor heeft een dergelijke woning ook een aantoonbaar betere luchtkwaliteit dan een 'gewone' woning. Dus: meer comfort met minder energie! Brochures over de eerste passiefhuizen in Nederland zijn verkrijgbaar op het gemeentehuis - zolang de voorraad strekt.

Drie Passief huis architecten zijn door de gemeente Noord-Beveland gevraagd een stedenbouwkundig plan te ontwikkelen voor nieuwe energiezuinige woningbouw op het voormalige sportveldcomplex in Wissenkerke. De verkaveling en de beeldkwaliteit van het plan moeten een optimaal gebruik van directe zonnewarmte en licht voor alle woningen garanderen.

De architecten hebben de structuren voor architectonische uitwerking van dit woningbouwproject, dat onder meer zal bestaan uit 15 passiefhuizen voor starters, een aantal levensloopbestendige passiefwoningen voor senioren, 2 onder 1 kappers en diverse vrije sectorwoningen gebaseerd op dit concept. Om interesse voor dit concept te stimuleren, geeft de gemeente korting op de grondprijs.

Op deze manier wil de gemeente Noord-Beveland ruimte geven aan internationale, grensoverschrijdende samenwerking om een bijdrage te leveren aan reductie van de wereldwijde CO2-uitstoot en verhoging van het aandeel duurzame energie in de energieconsumptie. Vanaf 2015 zullen alle nieuw te bouwen woningen in Europa aan deze standaard moeten voldoen. Vanaf 2020 moet alle nieuwe woningbouw energieneutraal zijn.

Na realisatie van dit ambitieuze voorbeeldproject zullen de komende jaren met name ook in Zeeland meerdere van dergelijke projecten volgen.

Meer informatie: www.natuurlijkwissenkerke.nl