Financiën

De gemeenteraad stelt jaarlijks de begroting vast. De begroting geeft informatie over welke taken de gemeente gaat uitvoeren en hoeveel geld daaraan besteed mag worden.

In het financieel jaarverslag geeft de gemeente achteraf aan of de begroting is gevolgd.