Begroting

De gemeenteraad stelt jaarlijks de begroting vast. De begroting geeft informatie over welke taken de gemeente gaat uitvoeren en hoeveel geld daaraan besteed mag worden.