Huis huren

Sociale huurwoning

Het aanbod aan sociale huurwoningen is te bekijken op de website van woningcorporaties in Zeeland en West-Brabant:

www.zuidwestwonen.nl

Prestatieafspraken

RWS, Huurdersvereniging De Bevelanden en de gemeenten Noord-Beveland, Goes en Kapelle hebben in 2014 gezamenlijke prestatieafspraken opgesteld voor de periode 2014-2018. De gewijzigde Woningwet van juli 2015 schrijft voor dat dit jaarlijks opnieuw wordt gedaan. Met de overkoepelende prestatieafspraken 2014-2018 als raamovereenkomst, zijn er voor 2018 nieuwe prestatieafspraken gemaakt. Deze afspraken bevatten concrete prestaties op diverse onderwerpen. Download hieronder de verkorte versie van wat RWS dit jaar gaat doen.

Te downloaden: