Verkiezingen gemeenteraad 2018

Op woensdag 21 maart 2018 kunt u stemmen voor de gemeenteraad. Deze verkiezing vindt om de vier jaar plaats.

Stemmen in een willekeurig stemlokaal

Om het u als kiesgerechtigde gemakkelijker te maken, kunt u in elk stemlokaal binnen de gemeente uw stem uitbrengen. Om te kunnen stemmen, moet u uw stempas en een geldig identiteitsbewijs meenemen.

Stempas

U kunt uw stem alleen uitbrengen met uw eigen stempas; zonder stempas kunt u niet stemmen. Als u uw stempas kwijt bent of niet heeft ontvangen, dan kunt u tot en met dinsdag 20 maart 2018, 12.00 uur bij de gemeente een vervangende stempas aanvragen. Hierbij moet u zich kunnen legitimeren.

Legitimatieplicht

U moet zich bij het uitbrengen van uw stem bij het stembureau legitimeren met een niet langer dan 5 jaar verlopen identiteitsbewijs. Identiteitsdocumenten zijn het Nederlandse paspoort, identiteitskaart, rijbewijs. Verblijfsdocumenten of een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs uit een van de andere landen van de Europese Unie, Noorwegen, Liechtenstein of IJsland moeten wel geldig zijn. Identiteitsbewijzen uit andere landen mag het stembureau niet accepteren.

Identiteitsdocument kwijt of gestolen

Bent u uw identiteitsdocument kwijt of is het gestolen, meld dit dan bij de afdeling Dienstverlening van de gemeente. Bij de gemeente vult u een formulier in, waarin u uitlegt hoe u het oude document bent kwijtgeraakt. Nadat uw identiteit is vastgesteld, kunt u direct een nieuw document aanvragen en betalen. Vraag aan de baliemedewerker hoe u zich op het stembureau kunt melden als uw nieuwe identiteitsdocument niet op tijd binnen is voor de verkiezingen.

Machtigen

Als u op de dag van de verkiezing niet zelf kunt stemmen, kunt u iemand een volmacht verlenen. Hij of zij mag dan namens u stemmen. Op de stempas staat het formulier waarmee u een onderhandse volmacht kunt geven aan een andere kiesgerechtigde binnen uw gemeente.

LET OP: Naast de stempas moet u de persoon aan wie u uw stempas geeft ook een kopie van uw geldige identiteitsbewijs meegeven.

Ook kunt u gebruik maken van een schriftelijke volmacht, hiervoor moet u uiterlijk 16 maart 2018 een aanvraag indienen bij de gemeente. Formulieren voor een schriftelijke volmacht zijn bij de gemeente verkrijgbaar of te downloaden: Stemmen bij volmacht

Indien u een schriftelijke volmacht verleent, hoeft u geen identiteitsdocument te overleggen: de gemeente kan uw gegevens dan in de gemeentelijke administratie verifiëren.

Meer informatie

Op de kandidatenlijst die rond 19 maart 2018 huis-aan-huis wordt bezorgd, kunt u zien op wie u kunt stemmen. Ook geeft de gemeente u informatie over de locaties van alle stemlokalen binnen de gemeente.

Met uw stem bepaalt u de samenstelling van de gemeenteraad.