Kapvergunning

In 2009 heeft de gemeente het systeem van de kapvergunning aangepast. In veel gevallen is geen kapvergunning meer vereist. Een kapvergunning is voortaan alleen nog nodig voor waardevolle bomen, die in de gemeentelijke bomenlijst zijn opgenomen.

Als de boom opgenomen is in de bomenlijst en er dus een kapvergunning is vereist, betekent dat nog niet dat een boom nooit gekapt mag worden. Een kapvergunningaanvraag wordt altijd serieus beoordeeld. Afhankelijk van de reden van de aanvraag en de beoordeling zal er dan wel of geen kapvergunning verleend worden.

Sinds 1 oktober 2010 valt de kapvergunning onder de Omgevingsvergunning. De boomeigenaar kan via Omgevingsloket online een kapvergunning aanvragen. De kapvergunningaanvraag wordt door een deskundige beoordeeld.

Voor vragen kunt u contact opnemen met afdeling Beheer & Realisatie.

Te downloaden: