Kiesregister, registratie in

Voor elke verkiezing en elk referendum worden kiesgerechtigde inwoners in een kiesregister geregistreerd.

Kiesregister

Om in het kiesregister van uw gemeente te worden opgenomen, moet u op de dag van de stemming 18 jaar of ouder zijn. Verder moet u op de dag van de kandidaatstelling (bij een verkiezing) of de peildatum (bij een referendum) in de basisregistratie personen van die gemeente staan ingeschreven en niet van het kiesrecht uitgesloten zijn.

De dag van de kandidaatstelling (bij een verkiezing) en de peildatum (bij een referendum) is altijd de 43e dag voor de stemming.

Voorwaarden

De volgende voorwaarden gelden:

  • Voor gemeenteraadsverkiezingen, de waterschapsverkiezingen en lokale referenda moet men op de dag van de kandidaatstelling de nationaliteit hebben van een van de EU-lidstaten; Diegenen die geen EU-onderdaan zijn, moeten rechtmatig in Nederland verblijven en gedurende vijf jaar (voorafgaand aan de dag van de kandidaatstelling) onafgebroken in Nederland ingeschreven zijn geweest en in deze periode een geldige verblijfstitel hebben gehad;
  • Voor de Tweede Kamer- en Provinciale Staten verkiezingen en landelijke referenda moet men op de dag van de kandidaatstelling de Nederlandse nationaliteit bezitten;
  •  Voor de Europese Parlementsverkiezing moet men op de dag van de kandidaatstelling de Nederlandse nationaliteit bezitten. De in Middelburg ingeschreven onderdanen van andere EU-lidstaten kunnen in Nederland hun stem uitbrengen, als zij op tijd een registratieverzoek hebben ingediend. Stemmen in het land van herkomst is dan niet meer mogelijk.

De laatste dag voor het indienen van het registratieverzoek is de dag van de kandidaatstelling. Verzoeken die na deze datum worden ingediend, worden wel geregistreerd voor volgende parlementsverkiezingen, maar blijven voor de eerstkomende Europese Parlementsverkiezing buiten beschouwing.