Koersdocument

De gemeenteraad heeft bij zijn aantreden een koersdocument opgesteld. Hierin staat beschreven welke doelstellingen de raad wil bereiken in de periode tot de volgende landelijke gemeenteraadsverkiezingen.

Te downloaden: