Nevenfuncties collegeleden

drs. G.L. (Loes) Meeuwisse, Burgemeester

Uit hoofde van de functie:

 • Lid Stichting Zeeuwse Publieke Belangen
 • Lid Aandeelhouderscommissie PZEM

Niet uit hoofde van de functie:

 • Lid Economic Board Zeeland
 • Lid Raad van Toezicht Cultuur Kwadraat
 • Lid Raad van Toezicht WVO Zorg

W.H.J.M. (Pim) Schenkelaars, Wethouder

Uit hoofde van de functie:

 • Zeeuwse Muziekschool

A.G. (Adrie) van der Maas, Wethouder

Uit hoofde van de functie:

 • Voorzitter Samenwerkingsverband Omgevingsrecht Bevelanden en Tholen
 • 2e Voorzitter Bestuurlijk Platform de Bevelanden
 • 2e Voorzitter CRO Vliegveld Midden Zeeland
 • Secretaris MEC de Bevelanden
 • Voorzitter Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland
 • Lid AB OLAZ Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland
 • Lid Bestuurlijk handhavingsoverleg Zeeland
 • Voorzitter Raad van Commissarissen ZRD

Niet uit hoofde van de functie:

 • Agrarisch ondernemer (bezoldigd)
 • Lid Ledenraad Coforta / The Greenery (bezoldigd)
 • Lid (Scriba) kerkenraad Ger. Gem. Kortgene (onbezoldigd)

A.P.L.M. (Anja) Slenter-Jamar, Wethouder

Uit hoofde van de functie, vertegenwoordiging in:

 • Re├»ntegratiebedrijf Midden-Zeeland (Betho)
 • Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio
 • Provinciaal Overleg Verkeersveiligheid
 • Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland
 • Samenwerking Activering en Inkomen en Zorg
 • Bestuurlijk Overleg Samenwerking Afvalwaterketen Zeeland
 • Shared Service Center Aqua Publica