Nevenfuncties collegeleden

M.A. (Letty) Demmers, Burgemeester

Uit hoofde van de functie, vertegenwoordiging in:

 • Veiligheidsregio Zeeland
 • Zeeuwse Waterochtend
 • PZEM
 • Georganiseerd Overleg
 • Bestuurlijk overleg Visserijgemeenten
 • Algemeen bestuur Vereniging van Zeeuwse Gemeenten
 • Districtscollege
 • Algemeen en dagelijks bestuur GR De Bevelanden
 • Stichting De Zeeuwse Ombudsman

Niet uit hoofde van functie:

 • Voorzitter Raad van Toezicht Scalda, MBO-scholengemeenschap Zeeland (bezoldigd)
 • Lid Abres, maatschappelijk platform voor runderen, melkvee (onbezoldigd)
 • Rijksbestuurder Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) ‘s-Hertogenbosch (bezoldigd)
 • Plaatsvervangend voorzitter bezwarenadviescommissie Nationale Politie (bezoldigd)
 • Eigenaar A.M. Demmers, organisatieadviesbureau
 • Voorzitter Stichting Blauwe Lijn (onbezoldigd)
 • Lid Ondersteuningsteam, programma Weerbaar bestuur BZK (bezoldigd)
 • Per 1 juni 2019: Landelijk bemiddelaar Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat m.b.t. onbewaakte spoorwegovergangen

W.H.J.M. (Pim) Schenkelaars, Wethouder

Uit hoofde van de functie:

 • Zeeuwse Muziekschool

A.G. (Adrie) van der Maas, Wethouder

Uit hoofde van de functie:

 • Voorzitter Samenwerkingsverband Omgevingsrecht Bevelanden en Tholen
 • 2e Voorzitter Bestuurlijk Platform de Bevelanden
 • 2e Voorzitter CRO Vliegveld Midden Zeeland
 • Secretaris MEC de Bevelanden
 • Voorzitter Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland
 • Lid AB OLAZ Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland
 • Lid Bestuurlijk handhavingsoverleg Zeeland
 • Voorzitter Raad van Commissarissen ZRD

Niet uit hoofde van de functie:

 • Agrarisch ondernemer (bezoldigd)
 • Lid Ledenraad Coforta / The Greenery (bezoldigd)
 • Lid (Scriba) kerkenraad Ger. Gem. Kortgene (onbezoldigd)

A.P.L.M. (Anja) Slenter-Jamar, Wethouder

Uit hoofde van de functie, vertegenwoordiging in:

 • Reïntegratiebedrijf Midden-Zeeland (Betho)
 • Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio
 • Provinciaal Overleg Verkeersveiligheid
 • Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland
 • Samenwerking Activering en Inkomen en Zorg
 • Bestuurlijk Overleg Samenwerking Afvalwaterketen Zeeland
 • Shared Service Center Aqua Publica