De volgende stap in de Toekomstvisie Noord-Beveland 2030

Tijdens de Week van de Visie van 18 tot en met 27 maart hebben inwoners zich uitgesproken over hoe zij Noord-Beveland graag willen zien in 2030. De opkomst was hoog bij de toekomstateliers. We willen hierbij iedereen bedanken voor de betrokkenheid en inzet. Er is daardoor heel veel ingebracht tijdens de toekomstateliers in de zes dorpen, de gesprekken op straat, de gesprekken met dorpsraden, jongerenraad, basisschoolleerlingen en clubs en verenigingen. Er zijn ook toekomstwensen binnengekomen via de post en de website. Ondernemers zijn gehoord via het traject van de Economische Visie.

Alles wat is ingebracht, is nu gecombineerd tot één voorkeursscenario voor Noord-Beveland in 2030. Daaruit komen ambities waar we de komende jaren samen aan willen werken, zie onderstaand document.

Presentatie uitkomsten Week van de Visie op 4 juni

Op dinsdag 4 juni, aanvang 19.30 uur, presenteren wij de uitkomsten van de Week van de Visie in dorpshuis De Stadsweide in Kortgene. Op deze avond willen wij u ook vragen welke bijdrage u zou kunnen leveren om deze ambities voor Noord-Beveland voor elkaar te krijgen. Heeft u problemen met vervoer van en naar Kortgene, neem dan contact op met de gemeente via nummer 14 0113.

Hoe gaat het verder?

Na komende weken zal het voorkeursscenario worden uitgewerkt in een Toekomstvisie. De visie zal ter vaststelling worden aangeboden aan de gemeenteraad. Daarna wordt een vertaalslag gemaakt naar een wettelijk verplichte omgevingsvisie door de fysieke leefomgeving.

Blauwe stickers Bel- en herstellijn

We zijn ook aan de slag met de blauwe stickers die tijdens de toekomstateliers zijn opgeplakt met daarop concrete klachten of zorgen. Enkele daarvan kunnen snel worden opgelost, zoals een kapotte lamp of  vlaggenmast of het plaatsen van een bak voor hondenzakjes. De boa heeft de zaken opgepakt waar handhaving gevraagd is. Een voorbeeld is het bouwafval dat door de wind overal terecht is gekomen. Voor de meeste zaken is meer tijd nodig. In sommige gevallen is het verzoek doorgestuurd naar de provincie en het waterschap, zoals vragen over het maaibeleid in het buitengebied of het aanpassen van verkeersborden op wegen van het waterschap en de provincie. De verzoeken die over openbaar vervoer gaan, worden behandeld in de eerstvolgende vergadering van de Commissie Openbaar Vervoer. Er zijn ook zaken voor de Toekomstvisie op de blauwe stickers geschreven, zoals het aantrekken van onderwijsinstellingen, een mooier en groener eiland en sport en bewegingsmogelijkheden in elk scenario. Deze zijn meegenomen als input voor de Toekomstvisie. Wij zullen de komende maanden in het gele krantje regelmatig terugkoppelen welke acties we ondernemen op basis van de blauwe stickers. 

Te downloaden: