Maquettes over de toekomst

Op maandag 18 maart hebben medewerkers van Futureconsult lessen over de toekomst verzorgd in de groepen 7 en 8 van de vier basisscholen. De burgemeester was bij de les op De Kamperschouw. De leerlingen van De Kamperschouw, De Vliete, Het Stelleplankier en De Zuidvliet zijn in groepjes aan de slag gegaan en hebben maquettes gemaakt van hoe zij de toekomst van Noord-Beveland zien. Hier hebben de kinderen een week aan gewerkt. De maquettes zijn tentoongesteld in de publiekshal van het gemeentehuis inclusief bijbehorende uitleg.

Leeg